Markbruget på Stensgaard

Markbruget på Stensgaard

Agerjorden på Stensgaard dyrkes som et konventionelt planteavlsbrug. Vi mener at konventionel planteavl er en produktionsform, hvor der er en god og sund balance imellem økonomisk udbytte, hensynet til miljøet og den gældende danske lovgivning. Ved konventionel planteavl bruger man bl.a. kunstgødning og moderne planteværnsmidler, hvilket vi synes er en fornuftig måde at styke og beskytte de planter vi dyrker. Konventionel dansk planteavl under disse former er blandt de reneste og mest miljøeffektive produktionsmetoder på jordkloden. Det er vi stolte af, og det kan man få mere information om ved at besøge vores landbrugs egen hjemmeside agrifos.dk

Landbrugsarealerne på Stensgaard består af flere gårde, hvor 3/5 af arealerne ligger omkring Stensgaard og de øvrige 2/5 af arealet ligger 8 til 13 km fra hovedgården. Det samlede landbrugsareal består af ca. 600 ha. agerjord. For så vidt angår jordtypen er størstedelen af landbrugsarealet ensartet middelsvær til svær lerjord af typen JB 7 og JB 8.

Landskabet på ejendommen er generelt meget fladt, hvilket er typisk for Lolland. Landbrugsfagligt er dette en fordel, fordi vi dermed har meget få problemer med lavninger, hvor vand samler sig og skaber problemer for dyrkningen. Hvad klimaet angår, befinder vi os geografisk i et område med et relativt mildt klima. Vi får normalt mindre regn end landsgennemsnittet, temperaturen er ofte lidt højere og ofte er temperaturudsvingnene mindre end i andre landsdele.

Den 1. jan 2007 overgik landbrugsdriften af Stensgaards agerjord til selskabet Agrifos I/S. Dette selskab er ejet af Stensgaard sammen med naboejendommene Frederiksdal,  Nøjsomhed og Sophiedal. Agrifos´ formål er at drive agerjorden på de 4 ejendomme som én samlet enhed. Du kan læse mere om Agrifos på agrifos.dk