Skovene på Stensgaard

Skovene på Stensgaard

Skovene og naturarealer på Stensgaard udgør ca. 120 ha. I årenes løb er der lavet mange nye beplantninger, hvor hovedvægten i nyplantningerne er lagt på eg og på at lave små enklaver af thuja, cypress og nåletræ. Der er ikke produktion af klippegrønt eller juletræer og skovdriften er som udgangspunkt ikke baseret på kommercielle interesser, men mere på naturpleje. Arbejdet i skoven består derfor mest af vedligehold af nyplantningerne samt skånsom udtynding i eksisterende bevoksninger. Desuden bruger vi tid på at vedligeholde skovens grøfter og veje.

Når der er jagt i skoven vil det være vist ved skiltning ved skovens indgange.

Adgangsregler til Stensgaards skove

I private skove må man:

 • Være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang
 • Kun gå på anlagte veje og stier - undtagen stier der kun er trampet
 • Ikke skære eller klippe noget af træerne
 • Aldrig grave planter op
 • Indsamle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste (undtagen grangrene til juledekorationer og lignende), blomster og urter til eget brug men kun hvad man kan nå fra veje og stier!
 • Kun ride efter nærmere aftale med ejeren.
 • Cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden.
 • Medbringe sin hund, som skal holdes i snor hele tiden.

Andre ting du bør vide før du tager i skoven

 • Husk at du er gæst i skoven. Tænk dig om, så du ikke kommer til at overtræde nogle af de regler der gælder her.
 • Smid aldrig affald i skoven. Hvis du støder på affald, så tag det med og smid det i en affaldsspand.
 • Tænk på, at der også er andre der bruger skoven og glæder sig over den.
 • Skoven er levested for en masse dyr. De bor her - og de bliver let skræmt og forstyrret af mennesker.
 • Når du er i skoven skal du derfor vise hensyn til dyrelivet og bevæge dig nogenlunde roligt omkring. Så kan du samtidig se og opleve mange flere dyr.
 • Når dyrene yngler skal du være ekstra forsigtig.
 • Hvis du finder et rådyr-lam må du aldrig røre ved det. Gå hurtigt videre, så dets mor kan komme hen til det igen.
 • Mange typer af gruppe-arrangementer kræver tilladelse, uanset om skoven er offentlig eller privat. Spørg hellere skovejeren en gang for meget end for lidt.
 • De nærmere og senest opdaterede regler findes i Naturbeskyttelseslovens kapitel 4. Du kan bl.a. finde disse regler i en folder på biblioteket og på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside – www.skovognatur.dk