Stensgaards historie

Stensgaards historie

Oprindeligt har Stensgaard hørt sammen med nabogodset Frederiksdal, hvis historie går helt tilbage til omkring år 1300. En væsentlig del af Stensgaards historie er således forbundet til Frederiksdal.

I 1803 frasælges Stensgaard fra Frederiksdal af den daværende ejer af Frederiksdal. I de efterfølgende 87 år har Stensgaard skiftende og kortvarige ejerskaber, indtil Etatsråd Daniel lé Maire i 1882 køber Stensgaard. I 1890 køber Daniel lé Maire også Frederiksdal og dermed er de to godser igen samlet. I 1924 dør Daniel lé Maire, og samme år omkommer sønnen Emil lé Maire i en tragisk ulykke ved en vandpumpe på Stensgaard. Enken efter Daniel lé Maire ejer herefter godserne frem til sin død, hvorefter hendes dødsbo i 1957 igen opdeler de to ejendomme. Frederiksdal bliver herefter solgt til Niels Krabbe, mens Stensgaard går i arv til barnebarnet, Preben baron Bille Brahe. Baronen dør dog i en ret ung alder og Stensgaard bliver efterfølgende solgt til Leif Henckel, som efter en kort årrække sælger Stensgaard til den nuværende ejers far, Regnar Nymann.

I 2004 blev et glidende generationsskifte af Stensgaard påbegyndt til Regnar Nymanns søn, Christian Nymann, således at godset i dag ejes af Christian Nymann.

Klik her og læs mere om Stensgaards ejerliste.