Velkommen til Stensgaard

Velkommen til Stensgaard

Stensgaard ligger naturskønt med hovedparten af sine marker, skove og enge lige ud til Langelandsbæltet på det nordvestlige Lolland og omfatter med tilhørende gårde i alt 720 ha., hvoraf ca. 600 ha. er agerjord og 120 ha. er skov og naturområder.
 
Markbrug

Markbrug

Agerjorden på Stensgaard dyrkes som et konventionelt planteavlsbrug. Vi mener at konventionel planteavl er en produktionsform, hvor der er en god og sund balance imellem økonomisk udbytte, miljøhensyn og den gældende danske lovgivning. Læs mere...

 
Skovbrug

Skovbrug

Skove og naturarealer på Stensgaard udgør ca. 120 ha. med bøg som skovenes hovedtræart. I årenes løb er der lavet mange nye beplantninger, hvor hovedvægten i nyplantningerne er lagt på eg og på at lave små enklaver af thuja, cypress og nåletræ. Læs mere...
 
Jagtvæsen

Jagtvæsen

Jagt og naturpleje er en del af ejendommens kultur og er uløseligt forbundet. På Stensgaard har vi et professionelt jagtvæsen, hvor forholdet mellem jagt og naturpleje sker på en sund afbalancet måde. Læs mere...